Nowy zawód dla młodych ludzi - lepszy start w przyszłość!

„Od szkolenia do zatrudnienia”

 

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy uczestników w wieku 18-24 lat poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia.

 

Dodatkowo uczestnicy będą mieli możliwość skorzystać między innymi z takich wsparć, jak:

•             kurs językowy

•             kurs komputerowy z uzyskanie certyfikatu ECDL

•             prawo jazdy kat. B

•             kurs kreowanie wizerunku

•             wsparcie psychologa i doradcy zawodowego

•             płatny 3-miesięczny staż u pracodawcy (1281,86 zł miesięcznie)

•             pomoc w uzyskaniu zatrudnienia

•             ubezpieczenie NNW

•             podstawowa opieka medyczna

•             refundacja opieki nad dzieckiem do 7 lat lub osobą zależną

 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

 

Uczestnikami projektu mogą być również osoby z niepełnosprawnością.

Hufiec Pracy 16-14

Ul. Jana Sołtana2, 72-600 Świnoujście

tel. 91 326 04 27

e-mail: hp16-14@ohp.pl


Świnoujście